Politica de confidentialitate

Pentru noi, protecția datelor cu caracter personal are o foarte mare importanță. De aceea, ne angajăm să acordăm o atenție sporită modului în care vă prelucrăm datele cu caracter personal (în continuare „date”). Această politică de prelucrare a datelor este concepută pentru a vă oferi informaţii complete cu privire la modul de prelucrare a datelor de către compania noastră în urma accesării și utilizării site-ului www.medzone.eu

Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor și pe cine puteți contacta?

Responsabil de prelucrarea datelor:
NEXT MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L.
Otopeni, str. Traian Vuia, nr. 22, Ilfov.
e-mail:office@medzone.eu

Din ce surse provin datele pe care le prelucrăm?

Prelucrăm datele primite de la dumneavoastră prin completarea formularului de contact, precum și datele conținute în documentele din dosarul dumneavoastră medical, pe care le încărcați pe website-ul nostru.

În ce scop prelucrăm datele dumneavoastră?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul încheierii și executării contractului de furnizare servicii, sau pentru a face demersuri în vederea încheierii contractului. În acest scop, prelucrăm următoarele categorii de date:

 • informații de identificare (e.g. nume, prenume, data nașterii, seria și numărul actului de identitate, semnătura, copie pașaport – atunci când este cazul, copie poliță asigurare – atunci când este cazul);
 • informații de contact (e.g. adresa poștală și adresa de e-mail, numărul de telefon);
 • categorii speciale de date cu caracter personal (e.g. rapoarte de analiză, starea de sănătate, probe biologice).

Informațiile de identificare sunt necesare în vederea completării și încheierii contractului de furnizare servicii, pentru asigurarea transportului dumneavoastră și pentru asigurarea cazării la locațiile partenerilor noștri.

 • Informațiile de contact sunt utilizate pentru transmiterea de documente necesare încheierii, executării sau încetării contractului de furnizare servicii, pentru comunicarea opiniilor medicale secundare, și pentru transmiterea oricăror alte comunicări necesare în legătură cu serviciile solicitate.
 • Categoriile speciale de date sunt prelucrate pentru realizarea unui sumar medical și pentru obținerea opiniilor medicale secundare sau a confirmării diagnosticului dumneavoastră.
 • Datele dumneavoastră nu vor fi prelucrate în niciun alt scop decât cele prevăzute mai sus.
 • În cazul în care refuzați să ne furnizați toate datele necesare, ne vom găsi în situația în care nu vă vom putea furniza serviciile solicitate.

Cât păstrăm datele dumneavoastră?

În cazul în care, ulterior transmiterii datelor, încheiați un contract de furnizare servicii cu Noi, vom reținele datele dumneavoastră personale pe durata executării contractului. Ulterior, vom continua să vă prelucrăm datele cu respectarea principiului minimizării și al limitării la scop, în cazul în care suntem obligați de o prevedere legală (e.g. păstrarea documentelor, înregistrărilor și registrelor contabile, pentru o perioadă de 5 sau 10 ani) sau dacă avem un interes legitim (e.g. în scopuri de audit sau atunci când respectivele informații sunt necesare pentru desfășurarea de investigații sau pentru acțiuni în justiție).

 • Vom asigura ștergerea datelor dumneavoastră în momentul în care stocarea acestora nu mai este susținută de nici unul din temeiurile de prelucrare de mai sus.
 • În cazul în care, ulterior transmiterii datelor, nu încheiați un contract de furnizare servicii cu Noi, vom șterge datele dumneavoastră într-un termen de 3 ani de la data la care ni le-ați furnizat.

Cine primește datele dumneavoastră?

Întrucât consultaţiile medicale de specialiate sunt furnizate de către medici din cadrul unor clinici din străinătate, datele dumneavoastră pot fi transferate în străinătate, respectiv în: Austria, Franta, Italia, Israel, Spania, Elveţia, Germania, Turcia, Canada, Statele Unite ale Americii (după caz). Teritoriile din afara Uniunii Europene către care transmitem datele dumneavoastră ar putea avea standarde diferite, și uneori mai scăzute, de protecție a datelor. Pentru protejarea confidențialității și securității probelor biologice și a datelor personale, și pentru a reduce orice risc pe perioada în care acestea se află în Statele Unite ale Americii/Turcia/Elvetia, am implementat măsuri adecvate astfel încât probele biologice și datele personale să fie protejate și prelucrate într-o manieră securizată. Pentru furnizarea serviciilor solicitate, datele dumneavoastră ar mai putea fi transmise, după caz, către agenții de traduceri, agenții de turism, companiilor care asigură transportul pacienților, ori autorităților competente. Datele dumneavoastră pot fi accesibile și furnizorilor de servicii IT necesari pentru exploatarea și securitatea sistemelor noastre IT. În plus, Medzone poate fi legal obligată să divulge datele dumneavoastră în cazul în care acest lucru este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor Noastre în fața autorităților competente.

Care sunt drepturile dumneavoastră si cum le puteti exercita?

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveți, în anumite condiții, următoarele drepturi:

 • De a accesa datele: puteți obține informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și o copie a acestor date cu caracter personal.
 • De a rectifica datele: în cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete, puteți solicita modificarea corespunzătoare a acestor date cu caracter personal.
 • De a obține ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în măsura prevăzută de lege.
 • De a restricționa prelucrarea: puteți solicita restricționarea procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 • De a obiecta la prelucrare: puteți contesta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, din motive legate de situația dumneavoastră particulară. Aveți dreptul absolut de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct, aspect care include și profilarea în legătură cu respectivul marketing direct.
 • De portabilitate a datelor: aveți dreptul să solicitați ca datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat să vă fie returnate sau, dacă este posibil, să fie transferate către un terț.

Deasemenea, cu privire la datele prelucrate în temeiul consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul oricând, fără ca aceasta să afecteze legalitarea prelucrărilor efectuate anterior de către Noi. Puteți să vă exercitați drepturile enumerate mai sus printr-o cerere scrisă și datată, transmisă pe email la adresa office@medzone.eu. Dacă ne trimiteţi o cerere, datele cuprinse în aceasta vor fi accesibile numai acelor persoane care sunt autorizate şi implicate în procesul de soluționare. Există posibilitatea ca pentru determinarea identității dumneavoastră, să solicităm date suplimentare, fără ca prin aceasta să schimbăm scopul prelucrării inițiale a datelor. Pe lângă cele de mai sus, aveți dreptul și să depuneți o reclamație cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, tel. 0318.059.211.